Irena Slunjski

Irena Slunjski stručnjakinja je za civilno društvo s više od 22 godine iskustva. Ima dokazane rezultate u radu na jačanju organizacija civilnog društva širom Balkana i istočne Europe. Iskustvo rada u regiji omogućilo joj je duboko razumijevanje pejzaža civilnog društva u regiji WBT. Gđa Slunjski ima iskustvo u izgradnji kapaciteta OCD -a u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini u pružanju tehničke pomoći, procjeni potreba, strateškom planiranju, praćenju i evaluaciji projekata i programa. Tijekom svog rada pružala je tehničku pomoć više od 500 OCD -a.

Tijekom rada na projektu TACSO (od 2009. do 2013.) blisko je surađivala s Vladinim uredom za suradnju s nevladinim organizacijama u Hrvatskoj.
Bila je zadužena za pružanje tehničke pomoći Vladinom uredu za suradnju s nevladinim organizacijama, kao i OCD -ima u Hrvatskoj te Nacionalnom vijeću za razvoj civilnog društva.

Gđa Slunjski je intenzivno surađivala s USAID-om od 2002. do 2015. godine na Balkanu u provedbi i evaluaciji programa. Posjeduje značajno iskustvo u oblikovanju programa, praćenju i evaluaciji te razvoju pokazatelja. Od svibnja do kolovoza 2015. bila je dio tima koji je provodio srednjoročnu evaluaciju USAID-ovog programa za napredovanje civilnog društva u Srbiji (10, 2 milijuna USD). Svrha evaluacije bila je provesti i neovisno pregledati završetak prve faze USAID -ovog Projekta civilnog društva u Srbiji (CSF).

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (1991. – 1997.), Magistar socijalnog rada

Akademija za razvoj filantropije, Poljska (2004), Obuka za trenere – Mobilizacija lokalnih resursa

Sveučilište u Manchesteru, srpanj 2009, Evaluacija istraživanja na sveučilištima

TACSO, travanj 2011, Trener metodologije buduće pretrage

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (2015), Certifikat iz područja javne nabave