Naš tim

Upoznajte članove našeg tima

Iva Kirac

kirurška onkologija i abdominalna kirurgija

Ljiljana Mayer

medicinska biokemija

Siniša Varga

Siniša Varga

međunarodni konzultant i predavač

Irena Slunjski

jačanje organizacija civilnog društva