Skupovi

Uskoro na stranici: 

  • održani skupovi
  • skupovi u najavi

Kako bi mogli sudjelovati na skupovima kao predavač potrebna je prethodna registracija te potvrda privole za obradu Vaših podoataka kao i korištenje fotografija i video zapisa sa stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova i sl, za objave na redovnim komunikacijskim kanalima Youtube, Facebook i sl.

Konferencija o prevenciji KNB u kulturi zdravlja, 29.09.2016., Zagreb

Scroll to Top